Микроцентрофужни епруветки TubeOne – StarLab

Микроцентрофужните епруветки TubeOne на StarLab са с прикрепено капаче, градуирани и се предлагат в 3 различни обема (0.5 мл, 1.5 мл и 2 мл).

Още ...

Микроцентрофужни епруветки CrystalClear – StarLab

Микроцентрофужните епруветки CrystalClear на StarLab се отличават с висока прозрачност за подобрена видимост на пробите.

Още ...

Микроцентрофужни епруветки SuperLock – StarLab

Микроцентрофужните епруветки SuperLock на StarLab се отличават със специален механизъм за заключване на епруветките.

Още ...

15 мл & 50 мл центрофужни епруветки – StarLab

Центрофужни епруветки на StarLab са градуирани, стерилни, със сини капачки на винт. Предлагат се в два размера – 15 мл и 50 мл.

Още ...

Епруветки за PCR – StarLab

Епруветките за PCR на StarLab са с обем 0.2 мл или 0.5 мл и с плоски или изпъкнали капачета.

Още ...

Епруветки за култивиране – StarLab

Епруветките за култивиране на StarLab са стерилни, градуирани и с обем 12 мл.

Още ...

Микроепруветки с капачка на винт – StarLab

Микроепруветките с капачки на винт на StarLab са 9 различни вида с различни видове капачки, форми на дъното, цвят и обем.

Още ...

1.2 мл микроепруветки в кутия – StarLab

1.2 мл микроепруветки в кутия на StarLab са предназначени за работа с автоматизираните системи за накапване и изолиране на нуклеинови киселини.

Още ...

Mикроепруветки 3810X – Eppendorf

Mикроепруветките 3810X на Eppendorf се отличават с високо качество на изработка, температурна и химична устойчивост, както и издържливост при високи скорости на центрофугиране.

Още ...

PCR епруветки – Eppendorf

0.5 мл и 0.2 мл PCR епруветки на Eppendorf се отличават с високо качество на изработка и чистота на използвания материал.

Още ...

Епруветки Safelock – Eppendorf

Епруветките Safelock на Eppendorf се отличават със специален механизъм на затваряне, който Ви гарантира максимална сигурност на защита.

Още ...

Eпруветки “DNA LoBind”– Eppendorf

Eпруветките “DNA LoBind” на Eppendorf са разработени така, че пластмасовата им повърхност да не взаимодейства и да не задържа ДНК и РНК.

Още ...

Eпруветки “Protein LoBind”– Eppendorf

Eпруветките “Protein LoBind” на Eppendorf са разработени така, че пластмасовата им повърхност да не взаимодейства и да не задържа белтъци.

Още ...

Микропестик– Eppendorf

Микропестикът на Eppendorf е подходящ за хомогенизиране и ресуспендиране на пелети в 1.5 – 2.0 мл епруветки.

Още ...