BioSpectrometer / BioPhotometer D30 - UV/Vis спектрофотометри

BioSpectrometer / BioPhotometer D30 - UV/Vis спектрофотометри са серия компактни спектрофотометри, позволяващи абсорбционни измервания в УВ и видимата област, както и флуоресцентни измервания (BioSpectrometer fluorescence).

Още ...

SpectroStar Nano - UV/Vis спектрофотометър

UV/Vis спектрофотометър SPECTROstar Nano на BMG Labtech за микроплаки и кювети e оборудван с ултра-бърз CCD спектрометър - универсално решение за всякакъв тип абсорбционни измервания във видимата и УВ областта.

Още ...

SpectroStar Omega - UV/Vis спектрофотометър за плаки

UV/Vis спектрофотометърът SPECTROstar Omega на BMG Labtech е модулна система за измерване на абсорбция в микроплаки с улта-бърз CCD спектрометър или филтри.Платформата предоставя възможности за надграждане с други аналитични модули и автоматизация.

Още ...

FLUOstar Omega – флуориметър и спектрофотометър

UV/Vis спектрофотометърът FLUOstar Omega на BMG Labtech е модулна система за измерване на абсорбция и флуоресценция в микроплаки с ултра-бърз CCD спектрометър и филтри.Платформата предоставя възможности за надграждане с други аналитични модули и автоматиз

Още ...

LUMIstar Omega – луминометър

LUMIstar Omega на BMG Labtech е висок клас луминометър, позволяващ измерване с висока чувствителност на бърза и бавна луминесценция, вкл.BRET техника в микроплаки. Платформата е модулна и позволява, подобно на цялата серия апарати OMEGA, надграждане с доп

Още ...

POLARstar Omega – поляриметър, флуориметър и спектрофотометър

POLARstar Omega на BMG Labtech е най-пълно окомплектованата мултидетекторна система от серията OMEGA за работа с микроплаки, която включва модули за детекция на флуоресцентна поляризация, абсорбция и флуоресценция. Платформата е модулна и позволява надгра

Още ...

Stacker – автоматизирана система за зареждане на микроплаки BMG Labtech

Stacker е роботизирана система за автоматизиране работата на модулните четци PHERAstar FSX, CLARIOstar и серията модулни апарати OMEGA на BMG Labtech.

Още ...

CLARIOstar - висок клас многорежимен четец за плаки

CLARIOstar е най-новият многорежимен четец за микроплаки на BMG LABTECH. Оборудван е с тройна система за детекция - най-ново поколение LVF монохроматори (Linear Variable Filter Monochromator), филтри и UV/Vis спектрометър

Още ...

PHERAstar FSX многорежимен четец на плаки за висок капацитет

PHERAstar FSX е най-високият клас многорежимен четец за плаки на BMG Labtech, предназначен за скрийнинг и голям капацитет проби. Системата предоставя изключителна чувствителност, скорост на измерване и гъвкавост.

Още ...

ACU контролер за подаване на газове (СО2/О2) за CLARIOstar

ACU Контолер за контролирано подаване на газове (СО2/О2) в измервателната камера на CLARIOstar, позволява провеждане на експерименти с клетки в условия на хипоксия, изменено pH, тестове за цитотоксичност и др.

Още ...