Шейкър/Инкубатор – Innova 40

Инкубаторът с шейкър „Innova 40” на Eppendorf гарантира точна регулация на температурата в широк обхват. Подходящ е за култивиране на организми в колби с обем до 3 литра.

Още ...

Шейкър/Инкубатор – Innova 42

Инкубаторът с шейкър „Innova 42” на Eppendorf е удобен за поставяне на различни места във вашата лаборатория. Подходящ е за култивиране в колби с обем до 6 литра.

Още ...

Шейкър/Инкубатор – Innova 43

Инкубаторът с шейкър „Innova 43” на Eppendorf е удобен за поставяне на голям брой колби с максимален обем до 6 литра.

Още ...

Шейкър/Инкубатор – Innova 44

Инкубаторът с шейкър „Innova 44” на Eppendorf е с голям капацитет и възможност за свързване на 3 апарата.

Още ...

Шейкър/Инкубатор Innova S44i

Innova S44i е най-новият модел шейкър-инкубатори от Eppendorf с разбъркване и температурен контрол за голям капацитет. Новата система за задвижване X-Drive с микропроцесорно контролирани противотежести позволява безвибрационна работа при неравномерно нат

Още ...

Шейкър/Инкубатор – Excella E24

Инкубаторът с шейкър „Excella E24” на Eppendorf е компактен модел, който Ви гарантира прецизен температурен контрол и скорост на клатене.

Още ...

Шейкър/Инкубатор – Excella E25

Инкубаторът с шейкър „Excella E25” на Eppendorf е конзолен тип с голям капацитет.

Още ...

Вортекс V1 plus – Biosan

Вортексът V1 plus на Biosan е подходящ вариант за ресуспендиране на клетки и хомогенизиране на биологични и химични субстанции.

Още ...

Мулти-вортекс V32 – Biosan

Вортексът V32 на Biosan позволява едновременно вортексиране на 32 епруветки.

Още ...

Мулти-вортекс MSV-3500 – Biosan

Вортексът MSV-3500 на Biosan позволява едновременно вортексиране на максимум 32 епруветки с обем от 0.2 мл до 50 мл.

Още ...

Вортекс Wizard – StarLab

Вортексът Wizard на StarLab е снабден с инфрачервен детектор, който автоматично включва апарата, когато епруветката премине полето на сензора.

Още ...

Шейкър за плаки Psu-2T – Biosan

Шейкърът Psu-2T на Biosan e предназначен за едновременна работа с 2 или 4 микроплаки.

Още ...

3D Sunflower мини-шейкър – Biosan

Мини-шейкърът Sunflower 3D на Biosan извършва ротационни движения в три измерения.

Още ...

3D MultiBio шейкър – Biosan

Шейкърът MultiBio 3D на Biosan е усъвършeнстван модел, позволяващ различни видове 3D движения и по-голямо натоварване.

Още ...

Ротатор Bio RS-24 – Biosan

Ротаторът Bio RS-24 на Biosan е компактен и икономичен модел за работа с епруветки с максимален обем от 50 мл.

Още ...

Ротатор MultiBio RS-24 – Biosan

Ротаторът MultiBio RS-24 на Biosan е мултифункционален модел за работа с различни видове плаки и епруветки.

Още ...

Ротатор Multi RS-60 – Biosan

Ротаторът Multi RS-60 на Biosan е мултифункционален модел, който се отличава с голям капацитет за работа с различни видове епруветки.

Още ...