SafeFAST – ламинари клас І

Ламинарите SafeFAST клас I осигуряват защита на околната среда и работния персонал, но не са проектирани да защитават продукта на вашите изследвания.

Още ...

SafeFAST Clasic – ламинари клас ІІ

Ламинарите SafeFAST Clasic клас IІ осигуряват защита на околната среда, работния персонал и вашите проби.

Още ...

SafeFAST Elite – ламинари клас ІІ

Ламинарите SafeFAST Elite клас IІ осигуряват защита на околната среда, работния персонал и вашите проби. Те превъзхождат серията Clasic с усъвършенстваната си конструкция и разнообразните опции за надграждане.

Още ...

SafeFAST Premium – ламинари клас ІІ

Ламинарите SafeFAST Premium клас IІ осигуряват защита на околната среда, работния персонал и вашите проби. Това са моделите с най-високо качество от разглеждания клас, предназначени основно за фармацевтични лаборатории.

Още ...

SafeFAST Light – ламинар клас ІІ

Ламинарите SafeFAST Light клас IІ осигуряват защита на околната среда, работния персонал и вашите проби. Това са моделите с най-малки размери, подходящи за работа в малки лабораторни помещения.

Още ...

SafeFAST 312 – ламинари клас ІІI

Ламинарите SafeFAST клас IІI са напълно затворен тип ламинарни боксове и осигуряват пълна защита на работния персонал и околната среда при работа с особено опасни инфекциозни агенти – 4 ниво патогени. Предназначени са за лаборатории клас BL3 и BL4.

Още ...

CytoFAST Elite – ламинари клас ІІ

Ламинарите CytoFAST Elite осигуряват защита на околната среда, работния персонал и вашите проби. Те са специално предназначени за защита от цитотоксично замърсяване и опасни агенти.

Още ...

GloveFAST Cyto – изолатори

GloveFAST Cyto са изолатори клас 3 ISO/FDIS 14644-7 с вертикален ламинарен поток и физическо разделяне на работещия и продукта чрез ръкавици. Предназначени са за работа с цитотоксични агенти.

Още ...

IVF ламинарен бокс – Labox

Ламинарният бокс модел FBB 120 е предназначен за IVF приложения.

Още ...

ART ламинарен бокс ESCO Fertilisafe

Ламинарен бокс за IVF приложения. Предлага се в 4 разновидности и 2 размера.

Още ...