Системи за хоризонтална гел електрофореза

Системите за хоризонтална гел електрофореза са 6 модела с най-често използваните формати за бързо разделяне и анализ на нуклеинови киселини върху малки агарозни гелове.

Още ...

Системи за вертикална гел електрофореза

Системите за вертикална гел електрофореза са 4 модела. Те са подходящи за полиакриламидна гел електрофореза (PAGE) за идентификация и количествено определяне на белтъци и нуклеинови киселини

Още ...

Захранващи устройства за системи за електрофореза и електроблотинг

Налични са 5 модела захранващи устройства, които отговарят на специфичните нужди на системитe за хоризонтална и вертикална гел електрофореза, както и електроблотинг.

Още ...