Денудиращи / трансферни микропипети за IVF SYNGA

Денудиращите и трансферни пипети на SYNGA са изработени от висококачествено боросиликатно стъкло с вътрешен диаметър от 130 µm, 140 µm, 150 µm, 180µm и 250µm

Още ...

Задържащи микропипети /HOLDING/ - Microtech IVF

Задържащи микропипети /holding/ за суспендирани клетки на Microtech IVF

Още ...

Микропипети за ICSI - Microtech IVF

Микропипети ICSI на Microtech IVF за интра-цитоплазмено инжектиране на сперматозоиди

Още ...

Микропипети и игли за асистиран хетчинг /HATCHING/ - Microtech IVF

Микропипетите и иглите за асистиран хетчинг на Microtech IVF са предназначени за механично разкъсване на обвивката на ембриона /Zona Pellucida/.

Още ...

Микропипети за биопсия /BIOPSY/ - Microtech IVF

Микропипетите за биопсия /BIOPSY/ на Microtech IVF са предназначени за биопсия на ембриона (бластоциста) или на ооцита (полярното телце) за преимплантационна генетична диагностика.

Още ...

Накрайници GELoader и Microloader - Eppendorf

Накрайниците GELoader и Microloader на Eppendorf намират приложение в мониторинга на ембриони в култивационните петрита, премахване на мехурчетата при ембриоскопия, пълнене на капиляри и др.

Още ...

4-ямкови плаки - NUNC

4-ямкови плаки на NUNC са специално разработени за IVF приложения.

Още ...

IVF петрита - NUNC

Петритата на NUNC са 35 мм, 60 мм и 90 мм и са специално разработени за IVF приложения.

Още ...

IVF петрита с централно разположена ямка - NUNC

Петритата с централно разположена ямка са специално разработени за IVF приложения.

Още ...

ICSI петрита - NUNC

ICSI петритата са специално разработени за IVF приложения.

Още ...

IVF криоепруветки - NUNC

IVF криоепруветките на NUNC са с обем 1.8 мл.

Още ...

IVF центрофужни епруветки - NUNC

IVF центрофужните епруветки на NUNC са с обем 11 мл.

Още ...

Стерилни консумативи BIOPUR от Eppendorf

Консумативите от клас BIOPUR покриват най-високите изисквания за качество по отношение на стерилност, съдържание на замърсители, изработка и материали.

Още ...