epMotion - Автоматични системи за пипетиране

Автоматичните системи за пипетиране epMotion позволяват точно и бързо автоматично разкапване при процедури на изолиране на нуклеинови киселини, подготовка за real-time PCR, работа с клетки, клинични и химични анализи.

Още ...

epMotion 5070 - Автоматичнa системa за пипетиране

еpMotion 5070 е най-компактната система за точно и възпроизводимо автоматично изолиране. С платформата си от 4 позиции тя може да поддържа накрайници, резервоари за реактиви, епруветки, ракове, микроплаки или PCR плаки с вместимост до 384 ямки.

Още ...

epMotion 5075 MC - Автоматичнa системa за пипетиране и провеждане на PCR

еpMotion 5075 MC e окомплектована с апарат за класически PCR - Mastercycler. Това позволява автоматична подготовка и провеждане на самата полимеразна верижна реакция.

Още ...