SuperHot Taq ДНК полимераза Genaxxon

SuSuperHot Taq ДНК полимераза на Genaxxon, химически инактивирана (5ед./мкл).

Още ...

Taq ДНК полимераза E (високоефективна, 5ед./мкл) Genaxxon

Taq ДНК полимераза E (високоефективна, 5ед./мкл) за стандартни PCR приложения. Амплифицира продукти с дължина до 10кб.

Още ...