qPCR Мастер Микс “Precision Fast” – Primer Design

qPCR Мастер Миксът “Precision Fast” на Primer Design е предназначен за бърз количествен PCR със сонди или багрило SYBR Green. Той вклюва Hot Start Taq ДНК полимераза.

Още ...

qPCR Мастер Микс “Precision” – Primer Design

qPCR Мастер Миксът “Precision” на Primer Design е предназначен за qPCR със сонди или багрило SYBR Green. Той вклюва Hot Start Taq ДНК полимераза.

Още ...

qRT-PCR Мастер Микс “Precision OneStep” – Primer Design

qPCR Мастер Миксът “Precision OneStep” на Primer Design е предназначен за едностъпков qRT-PCR със сонди или багрило SYBR Green. Той вклюва MMLV ензим (за обратна транскрипция) и Taq ДНК полимераза (за амплификация).

Още ...

Мастер Микс “Precision HRM” – Primer Design

Мастер Миксът “Precision HRM” на Primer Design е предназначен за анализ на кривите на топене (High Resolution Melt Analysis). Той вклюва термостабилна Taq полимераза и багрило Chromofy.

Още ...

“Precision UNG” – Primer Design

“Precision UNG” на Primer Design е предназначен за отстраняване на замърсители от PCR продуктите. Той вклюва урацил-ДНК гликозилаза.

Още ...

Лиофилизиран Мастер Микс за qPCR “Oasig” – Primer Design

Лиофилизираният Мастер Микс за qPCR “Oasig” на Primer Design е предназначен за количествен PCR. Съхранение и транспортиране при стайна температура.

Още ...

2х мастермикс за real-time PCR с интеркалиращо багрило GenAxxon

2х мастермикс за real-time PCR с интеркалиращо багрило GenAxxon съдържа всички компоненти за PCR реакцията в оптимизирани количества.

Още ...

2х мастермикс за real-time PCR чрез хидролизираща се сонда GenAxxon

2х мастермикс за real-time PCR чрез хидролизираща се сонда GenAxxon съдържа всички компоненти за PCR реакцията в оптимизирани количества.

Още ...