Кит „Magnesia 201” за aвтоматично изолиране на вирусна ДНК и РНК

Kитът „Magnesia 201” е СЕ-маркиран кит, който позволява aвтоматично изолиране на вирусна ДНК и РНК при работа с автоматична система Magnesia 16.

Още ...

Кит „Magnesia 102” за aвтоматично изолиране на геномна ДНК

Kитът „Magnesia 102” е СЕ-маркиран кит, който позволява aвтоматично изолиране на геномна ДНК при работа с автоматична система Magnesia 16.

Още ...

Кит „HBV qPCR” за количествено определяне на HBV

Kитът „HBV qPCR” е СЕ-маркиран кит, който позволява количествено определяне на HBV вирусен товар в биологични проби

Още ...

Кит „HCV qPCR” за количествено определяне на HCV

Kитът „HCV qPCR” е СЕ-маркиран кит, който позволява количествено определяне на HCV вирусен товар в биологични проби

Още ...

Кит „HCV qPCR genotyping” за HCV генотипиране

Kитът „HCV qPCR genotyping” е СЕ-маркиран кит, който позволява HCV генотипиране в биологични проби

Още ...

Кит „CMV qPCR” за количествено определяне на CMV

Kитът „CMV qPCR” е СЕ-маркиран кит, който позволява количествено определяне на CMV вирусен товар в биологични проби

Още ...

Кит „EBV qPCR” за количествено определяне на EBV

Kитът „EBV qPCR” е СЕ-маркиран кит, който позволява количествено определяне на EBV вирусен товар в биологични проби

Още ...

Кит „HDV qPCR” за количествено определяне на HDV

Kитът „HDV qPCR” е СЕ-маркиран кит, който позволява количествено определяне на HDV вирусен товар в биологични проби

Още ...

Кит „HIV-1 qPCR” за количествено определяне на HIV-1

Kитът „HIV-1 qPCR” е СЕ-маркиран кит, който позволява количествено определяне на HIV-1 вирусен товар в биологични проби

Още ...

Кит „HBV-HCV Screening qPCR” за HBV-HCV СКРИНИНГ

Kитът „HBV-HCV Screening qPCR” е СЕ-маркиран кит, който позволява HBV-HCV скрининг в биологични проби

Още ...

Кит „HBV-HCV-HIV Screening qPCR” за HBV-HCV-HIV СКРИНИНГ

Kитът „HBV-HCV-HIV Screening qPCR” е СЕ-маркиран кит, който позволява HBV-HCV-HIV скрининг в биологични проби

Още ...