Микрокювета G1.0 – Eppendorf

Микрокюветата G1.0 на Eppendorf служи за измерване на микроколичества (1.5 мкл – 3 мкл.) от Вашата проба. Подходяща за измерване на нуклеинови киселини и белтъци.

Още ...

Кювети TrayCell – Helma

Ултрамикрокюветите TrayCell на Helma са предназначени за измерване на ДНК/РНК и белтъци в микроколичества от Вашата проба (0.7 – 5 мкл). Съвместими са с повечето марки спектрофотометри.

Още ...

Микрокювети – Helma

Микрокюветите на Helma са предназначени за измерване на микроколичества от Вашата проба (120 – 700 мкл). Съвместими са с повечето марки спектрофотометри и флуориметри.

Още ...

Полу-микрокювети – Helma

Полу-микрокюветите на Helma са предназначени за измерване на средно големи количества от Вашата проба (700 – 7000 мкл). Съвместими са с повечето модели спектрофотометри и флуориметри.

Още ...

Макрокювети – Helma

Макрокюветите на Helma са предназначени за измерване на големи количества проба (350 мкл – 35 мл). Съвместими са с повечето модели спектрофотометри и флуориметри.

Още ...

Кювети с температурен контрол – Helma

Кюветите с температурен контрол на Helma са предназначени за измерване на проби с обем 100 мкл – 4 мл.

Още ...

Кювети за магнитни бъркалки – Helma

Кюветите за магнитни бъркалки на Helma са предназначени за измерване на проби с обем 1500 – 3500 мкл. Дъното им е специално пригодено за поставяне на магнитна бъркалка.

Още ...

Кювети с тръбички – Helma

Кюветите с тръбички на Helma са предназначени за измерване на проби с обем 350 – 3500 мкл. На върха имат прикрепена тръбичка.

Още ...

Кювети за HPLC – Helma

Кюветите за HPLC на Helma са предназначени за измерване на проби с обем 8 и 80 мкл. Предлагат се варианти за измерване на абсорбция и флуоресценция.

Още ...