epMotion - Автоматични системи за пипетиране

Автоматичните системи за пипетиране epMotion позволяват точно и бързо автоматично разкапване при процедури на изолиране на нуклеинови киселини, подготовка за real-time PCR, работа с клетки, клинични и химични анализи.

Още ...

epMotion 5070 - Автоматичнa системa за пипетиране

еpMotion 5070 е най-компактната система за точно и възпроизводимо автоматично изолиране. С платформата си от 4 позиции тя може да поддържа накрайници, резервоари за реактиви, епруветки, ракове, микроплаки или PCR плаки с вместимост до 384 ямки.

Още ...

epMotion 5070СВ - Автоматичнa системa за пипетиране

еpMotion 5070СВ е компактната система за точно и възпроизводимо автоматично пипетиране. Специализирана е за работа с клетъчни култури и е предназначена за поставяне в ламинарен бокс.

Още ...

epMotion М5073 - Автоматичнa системa за пипетиране и изолиране на НК

еpMotion М5073 притежава платформа с 6 позиции и 1 комбиниран магнитен ТМХ модул. Системата служи за изолиране на нуклеинови киселини, подготовка за PCR, както и всички рутинни процедури на разкапване, вкл. трансфер на проби и реактиви.

Още ...

epMotion P5073 - Автоматичнa системa за пипетиране и подготовка за PCR

еpMotion P5073 представлява комплект от две интегрирани системи. Първата предоставя автоматична работна станция за подготовка за класически и real-time PCR в 96 или 384-ямков формат. Втората система включва платформа с 6 SBS позиции за разкапване.

Още ...

epMotion 5075LH - Автоматичнa системa за пипетиране

еpMotion 5075LH e идеален вариант при по-голямо натоварване на лабораторията и работа с разнообразни протоколи за пипетиране. Подходяща е за подготовка за real-time PCR, изолиране на нуклеинови киселини и всякакви рутинни процедури на пипетиране.

Още ...

epMotion 5075 VAC - Автоматичнa системa за пипетиране и изолиране на НК

еpMotion 5075 VAC e идеален вариант при по-голямо натоварване на лабораторията и работа с разнообразни протоколи за пипетиране и изолиране на нуклеинови киселини. Системата включва интегрирана вакуум станция и 11 позиции за плаки и апарати.

Още ...

epMotion 5075 MC - Автоматичнa системa за пипетиране и провеждане на PCR

еpMotion 5075 MC e окомплектована с апарат за класически PCR - Mastercycler. Това позволява автоматична подготовка и провеждане на самата полимеразна верижна реакция.

Още ...

epMotion 5075 TMX - Автоматичнa системa за пипетиране и изолиране на НК

еpMotion 5075 TMX e окомплектована с ТМX модул за нагряване, охлаждане и мискиране на пробите. Систмата има платформа с 11 допълнителни позиции и е подходяща за имуноанализи, работа с клетки, подготовка на PCR, изолиране на НК, серийни разреждания и др.

Още ...