Екипът ни от сервизни инженери и специалисти с богат практически опит, предоставя квалифицирана подкрепа при работа със закупеното от Биосистеми ООД оборудване. Това включва инсталиране и поддръжка на апаратурата, обучение за ползването й, обучение за прилагане на различни аналитични техники, в това число молекулярно-биологични, имунохимични, микроскопски и биохимични.